آدرس:

تهران، خیابان آزادی، انتهای خیابان اسکندری شمالی، شماره 144

تلفن تماس:

alternative-energy-energy.png

01

پست سریع بین الملل

جمع آوری و پذیرش حمل و نقل سریع انواع اسناد، مدارک، نمونه کالای تجاری، کالاهای شخصی، هدیه و سوغات که با اعلام محتوی و طبق مقررات عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک و شرایط و ضوابط اعلام شده توسط این شرکت، طبق بارنامه مشخص به مقاصد خارج از کشور. این خدمات در قالب دو دسته پاکات حاوی اسناد (Documents) حداکثر به وزن 5 کیلو و بسته های حاوی کالا (Non- Documents) حداکثر به وزن 10 کیلو به صورت درب به درب (Door to Door) ارائه می شود.
پست سریع بین الملل

02

اضافه بار مسافری

جمع آوری، پذیرش و بسته بندی انواع وسایل شخصی، خانوادگی و اثاثیه منزل در قالب اضافه بار مسافری (ساک، چمدان، کارتن، جعبه چوبی و پالت)، اخذ جواز گمرک خروجی، رزرو بار و ارسال آن به مقاصد خارج از کشور (این محمولات در انبار گمرک فرودگاه شهر مقصد یا نزدیکترین فرودگاه به شهر مقصد تحویل گیرنده داده خواهد شد).
اضافه بار مسافری

اضافه بار مسافری

جمع آوری، پذیرش و بسته بندی انواع وسایل شخصی، خانوادگی و اثاثیه منزل در قالب اضافه بار مسافری (ساک، چمدان، کارتن، جعبه چوبی و پالت)، اخذ جواز گمرک خروجی، رزرو بار و ارسال آن به مقاصد خارج از کشور (این محمولات در انبار گمرک فرودگاه شهر مقصد یا نزدیکترین فرودگاه به شهر مقصد تحویل گیرنده داده خواهد شد).

03

فریت کالاهای صادراتی

مشاوره، جمع آوری، پذیرش و بسته بندی انواع بارهای صادراتی شامل محصولات کشاورزی، صنعتی، تولید و فرآوری شده در داخل کشور، تهیه گواهینامه ها و جوازهای صادراتی مورد نیاز، رزرو بار و ارسال هوایی به کشور مقصد
فریت کالاهای صادراتی