آدرس:

تهران، خیابان آزادی، انتهای خیابان اسکندری شمالی، شماره 144

تلفن تماس:

مقالات

حمل نقل هوایی داخلی راه آسمان آبی

حمل نقل هوایی داخلی راه آسمان آبی

به خوبی از این نکته آگاهی دارید که امروزه همه‌ی ما سعی می کنیم سریع ترین روش را برای انجام کارهای خود انتخاب کنیم و این موضوع می ‌تواند روی ارسال محصولات و مرسوله نیز تأثیرگذار باشد، چرا که در ...

برای ارسال سریع مرسولات اتوبوس را انتخاب کنیم یا هواپیما؟

برای ارسال سریع مرسولات اتوبوس را انتخاب کنیم یا هواپیما؟

صنعت حمل نقل درطول زمان دستخوش تغییرات بسیاری شده است، در حال حاضر این صنعت جزو عوامل بسیار تاثیر گذار در زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورها می باشد. به علاوه تاثیرات این صنعت بر صنعت گردگشری را نیز نمی ...